Privacybeleid

Bij Be Cute and Luxurious, Be CL! hechten wij veel waarde aan de privacy van iedere klant.
Met behulp van de recente technologie geven wij de klant de meest geavanceerde en veilige online ervaring.
Dit privacybeleid is van toepassing op de Be Cute and Luxurious, Be CL! webshop en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van onze webshop maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de verwerking van gegevens zoals deze in dit privacybeleid beschreven wordt. Be Cute and Luxurious, Be CL! respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Heeft u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen? Stuur gerust een e-mail naar info@becuteandluxurious.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Be Cute and Luxurious, Be CL! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser, apparaat type en betaalgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Be Cute and Luxurious, Be CL! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Be Cute and Luxurious, Be CL! analyseert uw gedrag op de webshop om daarmee de webshop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Be Cute and Luxurious, Be CL! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming en toezicht. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@becuteandluxurious.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie:
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
Be Cute and Luxurious, Be CL! bewaart persoonsgegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw accountgegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Wij zullen uw account uit ons bestand verwijderen. Op grond van de wettelijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, voor zolang het wettelijke termijn loopt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage van uw persoonsgegevens. Wij zullen dan uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of naar een door u aangewezen persoon, verzenden.
U kunt een verzoek tot inzage indienen door een e-mail te sturen naar info@becuteandluxurious.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Om factuur/verzendgegevens te wijzigen kunt u inloggen op uw persoonlijke account. Bij uw  ‘Adresgegevens’ kunt u evt. wijzigingen aanbrengen en opslaan.
Wilt u uw persoonsgegevens/uw account verwijderd hebben? Dit is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@becuteandluxurious.nl.
Op grond van de wettelijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, voor zolang het wettelijke termijn loopt.

Doeleinden:
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Be Cute and Luxurious, Be CL! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcardnummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@becuteandluxurious.nl.

Derden:
Be Cute and Luxurious, Be CL! verkoopt uw gegevens niet aan derden. Be Cute and Luxurious, Be CL! zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Be Cute and Luxurious, Be CL! deelt hooguit gegevens met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen (zoals PostNL/DHL).

Cookies:
De webshop van Be Cute and Luxurious, Be CL! maakt gebruik van ’cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst om de webshop te helpen analyseren over het gebruik ervan. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.
Be Cute and Luxurious, Be CL! gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Be Cute and Luxurious, Be CL! gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de webshopactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot webshopactiviteit en internetgebruik. Deze cookies worden ook gebruikt om de webshop goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze webshop hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Veranderingen in het privacybeleid:
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webshop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen op deze webshop kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Vragen en feedback:
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Be Cute and Luxurious, Be CL!
info@becuteandluxurious.nl